Jak bych chtěl svůj mandát vykonávat?

Při výkonu svého mandátu bych se chtěl držet především tří hlavních zásad, kterými jsou: 

Politik musí naslouchat všem občanům, nikoli jen lobbistům, členům své strany nebo těm voličům, kteří finančně podpoří jeho kampaň. Europoslanec má být zástupce všech občanů a zájmů celé společnosti, nikoli jen úzké skupinky vyvolených. Evropská unie musí být místem, kde je díky jednotlivým europoslancům slyšet hlas každého - ať již studenta nebo seniora, ať již člověka z vesnice nebo z velkoměsta, bohatého nebo chudého, člověka pracujícího v obchodě, továrně nebo v kanceláři. EU a politika jako taková nesmí být jen hrou mocných, ale musí naopak vyslyšet i hlasu těch, na které společnost v dnešní době zapomíná.

Blízkost k voliči je pro mě zcela zásadní. Europoslanec je zde pro občany. Považuji za špatné, že o většině europoslanců po jejich zvolení dalších 5 let v ČR není slyšet, pokud se jich netýká nějaká velká kauza nebo si nevezmou nějakou bokovku na Ministerstvu zahraničí. Europoslanec by měl pravidelně představovat a vysvětlovat evropskou politiku občanům doma. Měl by vysvětlovat, proč zde EU vlastně je a proč je pro nás důležitá. Je to zásadní mimo jiné i proto, že to umožní europoslanci, aby si udržel vazbu se svými občany a neodtrhl se od reality.

Ctění pirátských hodnot, jakými je např. transparentní vynakládání financí, nezaměstnávání rodinných příslušníků nebo upřednostňování veřejného zájmu před osobním stále ještě bohužel není v politice přirozeností. Pro mě však tvoří základ mého morálního závazku ke každému občanovi, ať již volí Piráty či nikoli, protože slušná a férová politika by neměla být závislá jen na stranické knížce.

Proč právě já?

 

 

 

Jsem právník. Ústavní právník. Není to úplně nejčastější právnické zaměření, pravda. Zajímají mě psaná a nepsaná pravidla, která mnohdy zůstávají nepovšimnuta, ale která ovlivňují celou naši společnost od jejích základů. Věnuji se výzkumu parlamentarismu, tj. jak fungují parlamenty a jestli, a jak, by mohly fungovat lépe. Nejdříve jsem se tím zabýval jako čistě akademickou otázkou, ale pak jsem uspěl ve výběrovém řízení a stal se asistentem Jakuba Michálka. Od té doby pomáhám poslaneckému klubu, a mohu tak sledovat fungování Parlamentu pěkně zblízka. Již téměř poslední rok a půl se také soudím s Poslaneckou sněmovnu, po které u soudu požaduji, aby zveřejňovala hospodaření všech poslaneckých klubů. I na základě těchto zkušeností nakonec vznikla má kniha věnující se právě úloze a fungování poslaneckých klubů z pohledu ústavního práva.  

Vedle ústavního práva je mou specializací rovněž mezinárodní právo a mezinárodní vztahy. S Janem Lipavským spolupracuji právě na mezinárodně-bezpečnostních tématech, jako jsou např. projekty mnohonárodní vojenské spolupráce v Evropě. I skrze tato témata jsem získal, a dále získávám, cenné mezinárodní zkušenosti a kontakty - příkladem může být má účast na Berlínské bezpečnostní konferenci, spolupráce se zahraničními Piráty nebo podílení se na tvorbě jednotného pirátského programu do Eurovoleb 2019.

 

Jsem z Jablonce nad Nisou, což není zrovna pupek světa, přiznávám. Ale právě díky Jablonci jsem se naučil, jak je důležité se neuzavřít ve své lokální či národní bublině. Věděl jsem, že za právnickým vzděláním musím vyjet z Jablonce ven, a tak jsem se dostal do Prahy. Ale i tam jsem věděl, že by byla chyba se uzavřít do bubliny jedné university, což mě dovedlo až do Dublinu na jednu z nejlepších právnických fakult na světě. Tam jsem na vlastní kůži zažil, jak člověka posune kupředu, pokud se otevře a začne spolupracovat s lidmi z dalších zemí, a jak fantastické myšlenky a projekty z takové spolupráce mohou vzniknout.

 

Jsem mladý. Pořád je mi pod třicet. Nepřipadá mi to ale jako nevýhoda. Mluvím plynně anglicky, rozumím německy a učím se italsky a, ano, velšsky. Myslím, že mladších europoslanců je potřeba jako soli. Nic proti zkušenostem osmdesátníků, ale pamatujete si, když se naposledy psala evropská ústava? Výsledkem bylo několik set stran textu sepsaných za zavřenými dveřmi bez otevřeného dialogu s občany a následně obrovský neúspěch a zamrznutí integrace na několik dalších let. Nevím, jak by to s evropskou ústavou dopadlo, kdyby ji psali mladší, ale určitě by nebyla tak dlouhá.

Lukáš Lev Červinka

Jsem Lev a rád bych se za nás rval v Evropském parlamentu. 

A na co bych se chtěl v Evropě zaměřit?
Unie srozumitelná občanovi
Unie demokratická
Unie
svobodná
Unie
silná a bezpečná
Unie
skutečně evropská
Unie otevřenosti a rovnosti
Evropa potřebuje Piráty!
A jako Piráti potřebujeme podporu každého z vás.

©2018 by Lukáš Lev Červinka. Proudly created with Wix.com